Disclaimer

Autori stranica www.besplatne-stvari.com ne mogu biti odgovorni za eventualne kvarove, štete i troškove proizašle korištenjem istih. Ne smatramo se prema tome odgovornima za eventualne nekorektnosti od strane ponuđača na čije stranice vode naši linkovi. Naša odgovornost vezana je uz poboljšanje funkcionalnosti i svrhovitosti naših stranica; odgovorni smo isključivo za materijal i usluge koje sami proizvodimo.

Zbog toga što se ponude koje predstavljamo mijenjaju svaki dan, moguće je da neke informacije na siteu nisu u skladu sa stvarnom ponudom. Vaša je obaveza da svaku ponudu i osobno provjerite i pročitate pravila korištenja na stranicama na koje linkamo.


Igre